• شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۱۲۱۰۱
  • شماره همراه: 09123270091
0 محصول - 0 تومان
سبد خرید خالی است!
محصولات شما بروزرسانی قیمت

حمام و دستشویی

بیده سری مارلینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 105-15-6111

• شیر توالت اهرمی
• دارای آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت اسپانیا

توالت استیل ورونا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:150-14-6134

• شیر توالت اهرمی

توالت اکسمارت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6119

• شیر توالت اهرمی

توالت ترموستاتیک زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6125-14-6125

• شیر توالت ترموستاتیک
• کارتریج ترموستاتیک
• کلید Stop در دمای 38 درجه سانتیگراد و قابلیت افزایش دما تا 50 درجه

توالت ترموستاتیک کروم | جنسیس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6128

• شیر توالت ترموستاتیک
• دارای کارتریج ترموستاتیک
• مجهز به کلید توقف در دمای 38 درجه سانتیگراد و قابلیت افزایش دما تا 50 درجه سانتیگراد

توالت دستگیره راست زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6125

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

توالت دومو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6114

• شیر توالت اهرمی

توالت ریتا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6133

• شیر توالت اهرمی

توالت سری اروس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6118

• شیر توالت اهرمی

توالت سری جت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6120

• شیر توالت اهرمی

توالت سری فورما

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6117

• شیر توالت اهرمی

توالت سفید آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:103-14-6127

• شیر توالت اهرمی
• دستگیره راست

توالت سفید زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6125-14-6125

• شیر توالت اهرمی
• دستگیره چپ

توالت سفید سری فورما

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:102-14-6117

• شیر توالت اهرمی

توالت مریت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6129

• شیر توالت اهرمی

توالت مشکی آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:115-14-6127

• شیر توالت اهرمی
• دستگیره چپ

توالت مشکی زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6125-14-6125

• شیر توالت اهرمی
• دستگیره راست

توالت ورونا مشکی

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6134

• شیر توالت اهرمی

توالت کروم | سری ارکینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-14-6116

• شیر توالت اهرمی

توالت کروم زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-14-6137

• شیر توالت اهرمی

توالت کروم سری مارلینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 105-14-6111


• شیر توالت اهرمی

حمام آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6127

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام استیل ورونا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:150-13-6134

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام اکسمارت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6119

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام ترموستاتیک زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:105-13-6125

• کارتریج ترموستاتیک
• کلید Stop در دمای 38 درجه سانتیگراد و قابلیت افزایش دما تا 50 درجه
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام توکار تیپ سه مشکی | سری آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 118-13-6136

• پنل اصلی با جای دایورتور
• صفحه آب بندی بصورت داخلی
• دارای بازوی سقفی با قالپاق
• دارای سردوش
• زانو دیوار پایه دار
• صفحه فلزی کوچک
• شلنگ حمام
• پایه شلنگ حمام
• دارای گوشی
• دستگیره

حمام دومو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6114

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام ریتا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6133

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6125

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام سری اروس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6118

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام سری جت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6120

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام سری فورما

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6117

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام سفید دومو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:102-13-6114

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام سفید زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6125-13-6125

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام سفید سری فورما

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 102-13-6117

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام مریت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-13-6129

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 9-12 لیتر در دقیقه
• آبریز متحرک
• دایورتور از زیر

حمام مشکی زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6125-13-6125

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام ورونا مشکی

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6134

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام کروم | سری ارکینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-13-6116

• دارای آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• دارای آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام کروم | سری جنسیس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6128

• دارای آبفشان Neoperl
• قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• دارای آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام کروم زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6137

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام کروم سری مارلینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 105-13-6111

• آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• دارای آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

حمام کروم سری ملودا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-13-6112

• دارای آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• دارای آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

دستشویی استیل ورونا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6134-12-101

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی اکسمارت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6119

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی ثابت دومو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:103-12-6114

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی ثابت سفید دومو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:105-12-6114

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی جوی استیک مریت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6129

• شیر دستشویی اهرمی جوی استیک
• آبفشان آبشاری Neoperl-Straightner
• آب دهی 9-12 لیتر در دقیقه
• مجهز به تنظیم کننده جریان به منظور عدم پاشش آب
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی ریتا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6133

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6125

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl یا آبفشان آبشاری Neoperl-Straightner
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سری اروس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6118

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سری فورما

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6117

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سفید آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:103-12-6127

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سفید اکسمارت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:104-12-6119

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سفید زئوس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:6125-12-6125

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl یا آبفشان آبشاری Neoperl-Straightner
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سفید زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:102-12-6137

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سفید سری جت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:102-12-6120

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی سفید کواترو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:102-12-6139

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی متحرک دومو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6114

• شیر دستشویی اهرمی
• آبریز متحرک
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی مریت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:103-12-6129

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی مشکی آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:115-12-6127

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی مشکی زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:115-12-6137

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی ورونا مشکی

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6134

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی پایه بلند آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:106-12-6127

• شیر دستشویی اهرمی پایه بلند
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی پایه بلند ریتا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:106-12-6133

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی پایه بلند ریتا سفید

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 107-12-6133

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی پایه بلند ورونا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:106-12-6134

• شیر دستشویی اهرمی پایه بلند
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی پایه کوتاه آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6127

• شیر دستشویی اهرمی پایه کوتاه
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی کروم سری ملودا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-12-6112

• شیر دستشویی اهرمی
• دارای آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت اسپانیا

دستشویی کروم | سری ارکینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6116

• شیر دستشویی اهرمی
• دارای آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت اسپانیا

دستشویی کروم | سری جنسیس

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6128

• شیر دستشویی اهرمی
• دارای آبفشان Neoperl-Cache
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت اسپانیا

دستشویی کروم زو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6137

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی کروم سری جت

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6120

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

دستشویی کروم سری مارلینو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 105-12-6111

• شیر دستشویی اهرمی
• دارای آبفشان Neoperl
• با قابلیت آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت اسپانیا

دستشویی کواترو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6139

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

شیر توالت اراتو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6140

• شیر توالت اهرمی

شیر توالت مایا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6141

• شیر توالت اهرمی

شیر توالت کواترو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-14-6139

• شیر توالت اهرمی
• دستگیره چپ

شیر حمام اراتو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول: 101-13-6440

• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور از بالا

شیر حمام مایا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6141

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور

شیر حمام کواترو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-13-6139

• آبفشان Neoperl
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• آبریز ثابت
• دایورتور

شیر دستشویی اراتو

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6140

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

شیر دستشویی مایا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:101-12-6141

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

پایه بلند سفید آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:107-12-6127

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

پایه بلند مشکی آوا

0  نظرات کاربران |  ارائه نظریه

کد محصول:116-12-6127

• شیر دستشویی اهرمی
• آبفشان Neoperl-Cache
• آب دهی 12 لیتر در دقیقه
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا

ارتباط با ما

  • آدرس: ملاصدرا شیراز جنوبی گرمسار غربی کوچه مفتاح پلاک ۱ واحد ۱ مسیریابی
  • شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۷۰۰۹۱ | ۰۲۱۸۸۲۱۲۱۰۱| ۰21۸۸۲۱۳۰۰۴| ۰۲۱۸۸۲۱۳۰۰۷
  • شماره همراه: ۰۹۱۹۴۱۹۹۳۹۹ مشاوره آنلاین
  • خدمات پس از فروش:۰۹۱۲۳۲۷۰۰۹۱
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…